Bourgogne Aligoté (12 000 blles / an) 

Bourgogne Chardonnay (15 000 blles / an) 

Pinot Noir (8 000 blles / an) 

Côte Chalonnaise Rouge (40 000 blles / an) 

Hautes Côtes de Beaune (7 000 blles / an) 

Santenay (3 000 blles / an) 

Mercurey (15 000 blles / an) 

Crémant (200 000 blles / an) 

SASSANGY